Winnaars Peer Paorel Prijs

De Peer Paorel Prijs 2002
Tiny van de Berk

Tiny van de Berk is door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot de vrijwilliger van het jaar 2002 vanwege haar 30 jarige onbaatzuchtige inzet voor de VOGG Oisterwijk ten behoeve van gehandicapten en hun ouders, zowel als contactpersoon als in andere activiteiten.


De Peer Paorel Prijs 2003
Leo Hendriks

Leo Hendriks is door een  onafhankelijke jury uitgeroepen tot de vrijwilliger van het jaar 2003 vanwege zijn onbaatzuchtige inzet op velerlei terrein gedurende vele jaren:

 • Voor jong en oud
 • Van penningmeester tot vraagbaak
 • Van wijkcentrum de Coppele tot de seniorenpagina in plaatselijke weekbladen en anderszins
 • En altijd meegaand in de tijd

De Peer Paorel Prijs 2004
Hein Schoonus

Hein Schoonus is door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot de vrijwilliger van het jaar 2004 vanwege zijn jarenlange onbaatzuchtige inzet voor EHBO Vereniging Oisterwijk waarvan hij langdurig lid is, geruime tijd tevens als bestuurslid, beheerder van bar en materialen, coördinator van evenementen, postbezorger en collectant. Dit alles doet hij steeds vanuit een opgeruimd karakter en met veel plezier. Naast deze drukke werkzaamheden vindt hij ook nog tijd om zich in te zetten voor Hengelsportvereniging de Sportvissers en om te collecteren voor de Gehandicaptenvereniging.


De Peer Paorel Prijs 2005
Henk Dekkers

Henk Dekkers is door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot de vrijwilliger van het jaar 2005 vanwege zijn onbaatzuchtige inzet op velerlei terrein in de afgelopen 50 jaar:

 • voor de Katholieke Arbeiders Jeugd
 • voor de K.B.O. Oisterwijk
 • voor het Baanlozen en Ouderenbiljart
 • voor Verstandelijk Gehandicapten
 • voor Taxandria Afdeling Handbal
 • voor Karnavalsvereniging “De Zotte Mulders”

De Peer Paorel Prijs 2006
Liesbeth Puts

Liesbeth Puts is door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot de vrijwilliger van het jaar 2006 vanwege haar onbaatzuchtige en warme inzet binnen de Oisterwijkse gemeenschap gedurende vele jaren. Vanuit haar persoonlijke betrokkenheid zet zij zich steeds weer in:

 • voor het algemene Kerstfeest voor de ouderen
 • bezoekt zij zieke Oisterwijkers thuis of in het ziekenhuis
 • doet zij boodschappen voor ouderen
 • heeft zij altijd een praatje en/of een troostend woordje voor degene die dat nodig heeft

De Peer Paorel Prijs 2007
Piet en Joke de Bakker

Piet en Joke de Bakker hebben sedert 1985 diverse bestuursfuncties bekleed in de Stichting Waterhoef en daarbij extra zorg besteed aan beheer, organisatie, gebouw, publiciteit en activiteiten.

Zij hebben in samenwerking met andere vrijwilligers de Waterhoef naam gegeven door o.a. de wandelvierdaagse, het rolstoelbiljarttoernooi, het kindercarnaval, vele gezelligheidsmiddagen en –avonden en tal van evenementen waarbij vele mensen betrokken zijn. Zij waren vele jaren ‘bijzonder aan zet’ in hun wijk. Formidabel!


De Peer Paorel Prijs 2008
Henk Berben

De vrijwilliger van het jaar in de gemeente Oisterwijk is Henk J. A. Berben (71). Berben was tot 1992 werkzaam als marktonderzoeker in de buitendienst voor A. C. Nielsen (Ned) BV, marketing service te Amsterdam. Van 1974 tot 2000 was hij de bijzonder creatieve man van Atelier Kolibri. Hij ontplooide en ontplooit nóg tal van activiteiten binnen de plaatselijke gemeenschap, zoals ten behoeve van het carnaval. Hij is medeoprichter in 1973 van het Dweilorkest De Mennekes en van de Boerenbruiloften in Döllekesgat. Henk Berben was ook trainer van het dameshandbal van Taxandria, hij organiseerde de SAKOR collectes voor de kinderbescherming, was toeziend voogd van twee Oisterwijkse en één Tilburgs gezin, bestuurslid van de kinderdrumband Patriotjes en van 1970 tot op heden vrijwilliger bij de jumelage met Sprendlingen. Verder was of is hij betrokken bij de Stichting Driekoningenzingen Oisterwijk, bij het Kerstfeest voor Ouderen, bij LOVO, bij Hondsberg/la Salle, bij Wonderland, bij de Stichting Reuzengilde, bij de midzomerfeesten van de toenmalige Weyenbergh en nog steeds betrokken bij tal van organisaties en evenementen. Kortom, een terechte winnaar.


De Peer Paorel Prijs 2009
Frans Monchen

Frans Monchen nam er even de tijd voor gisteravond in cultuurcentrum Tiliander. Als kersvers gehuldigde ‘supervrijwilliger’ tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst benadrukte hij het belang van ‘samen werken en samenwerken’ binnen de gemeenschap. Maar ook het spanningsveld waarin vrijwillige bestuursleden van organisaties en verenigingen functioneren als spil tussen hun club en de gemeente. „Dat vraagt van besturen heel veel.”

En hij kan het weten, want zijn lijst aan vrijwilligerswerk is indrukwekkend. Onder meer als voorzitter bij ontmoetingscentrum De Coppele en jeugdhonk The Base, maar ook bij KBO Oisterwijk, Stichting Welzijn Ouderen, Stuurgroep Brede Scholen en Vrijwilligers Platform Oisterwijk. De prijs werd hem uitgereikt door burgemeester Hans Janssen.


De Peer Paorel Prijs 2010
Eeg Robben

Oisterwijker Eeg Robben geniet bekendheid door vele jaren en nóg steeds ontplooide vrijwilligersactiviteiten. In zijn omgeving wordt hij gewaardeerd als Superbuurman. Die waardering is er ook voor hem als voorzitter en veelzijdig organisator van de lokale afdeling van De Zonnebloem. Daarnaast is Eeg Robben al 25 jaar actief voor basisschool Den Akker als grote steun en toeverlaat in de kampweek. Bij Vogelvereniging De Lindevogels staat hij bekend als ‘bevlogen vrijwilliger’. Eeg Robben, privé ook mantelzorger, onderhoudt op vele gebieden waardevolle contacten met particulieren en ondernemers. Voorts collecteert hij regelmatig ten bate van andere instellingen dan waarmee hij direct te maken heeft.”


De Peer Paorel Prijs 2011
Frans van den Biggelaar en John Donders

Beiden vervullen zij sinds geruime tijd vrijwilligerstaken in Oisterwijk-West, in het bijzonder in het kader van Ontmoetingscentrum De Coppele. Zij hebben dartsclub De Coppele opgericht en organiseren ook dartstoernooien. Zij spannen zich in voor een maandelijkse tweedehandsmarkt en de jaarlijkse speelgoedmarkt. Zij zijn nauw betrokken bij:

 • Het carnaval voor jong en oud in de Coppele
 • De maandelijkse jeugddisco
 • De oudermiddagen in voor- en najaar
 • Diverse gebruikersgroepen wijkcentrum de Coppele

 

Het geld dat e.e.a. opbrengt gaat altijd naar goede doelen in en buiten De Coppele. Zij voelen zich in hun werk zeer gesteund door tal van andere medewerkers van de wijkvereniging.


De Peer Paorel Prijs 2012
Stichting kindervakantieweek Wonderland

Dit jaarlijks zomerevenement biedt vanaf 1982 aan honderden kinderen in de zomervakantie een week lang actief vertier. Het bestuur, bestaande uit zeven personen, initieert, verzamelt gelden en organiseert vanuit een enthousiasme dat ook vele tientallen jeugdige en oudere vrijwilligers aanzet om zich in te spannen voor de betrokken deelnemers. Door werkgroepen en commissies wordt steeds een uitstekend voorbereid themaprogramma gerealiseerd. Er is daarbij bijzondere aandacht voor eventueel slecht weer, voor keuken- en cateringfaciliteiten, voor een grote hoeveelheid op het jaarthema toegespitste spel- en bouwmaterialen en voor de onderwerpen gezelligheid, veiligheid, EHBO-hulp, et cetera. Niet onvermeld mag blijven dat Erna Spijkers, Alex Timmermans en iets korter Ton Broers al die jaren als zeer trouwe en goede bestuursleden hun enthousiaste inzet geven.


De Peer Paorel Prijs 2013
EHBO-Posters-Team

Binnen de EHBO Vereniging Oisterwijk neemt het Posters-Team een bijzonder belangrijke plaats in. Dit hechte en trouwe vrijwilligersteam staat bij tij en ontij klaar om bij evenementen, festiviteiten en allerlei soorten van sportgebeurtenissen als EHBO-hulppost aanwezig te zijn om, wanneer dat nodig is, in te grijpen en vakkundig eerste medische hulp te verlenen.

Het Posters-Team geeft door aanwezigheid op veel activiteiten van de zeer uitgebreide en veelzijdige Oisterwijkse evenementenkalender een veilig en gerust gevoel, zowel voor alle deelnemers als bijvoorbeeld thuis voor de ouders van de jeugd die aan het evenement of toernooi deelneemt.

Oisterwijk kan trots zijn op en dankbaar voor deze vrijwilligers die steeds met enthousiasme de van hen verwachte taak vervullen. Zonder deze vrijwilligers kunnen de activiteiten in onze gemeente geen doorgang vinden.


De Peer Paorel Prijs 2014
Mia Canters

Als vrijwilligster werkt mevrouw Mia Canters ruim 12,5 jaar bij Contour De Twern, nu op Blokshekken 3 te Oisterwijk. Zij doet dat met een tomeloze inzet en met veel kennis en ervaring. Zij is als receptioniste altijd behulpzaam beschikbaar. Vele maatschappelijke instanties en organisaties waarderen haar grote daadkracht en plichtbesef. Zij zet zich bovendien in voor de ondersteuningsgroep Mantelzorg, terwijl ook de KBO steeds op haar kan rekenen. Een van haar vele positieve eigenschappen is het hebben van een luisterend oor voor iedereen. Mia Canters is een belangeloze vrijwilligster die nooit ‘nee’ kan zeggen.


De Peer Paorel Prijs 2015
De vrijwilligers van de Stichting Stoommachine Oisterwijk

Vanaf 2009 tot op heden is door een twintigtal vrijwilligers veel tijd en moeite gestoken in het restaureren van het meest kenmerkende voorbeeld van Oisterwijks industrieel erfgoed, de stoommachine van de KVL. Van een verroest karkas ontdaan van alle appendages is een geoliede machine gemaakt, een pronkstuk waar de Oisterwijkse samenleving trots op kan zijn. In 2012 kon de machine voor het eerst na 40 jaar stilstand weer via een elektrische aandrijving lopen.

De KVL was jarenlang de grootste werkgever van Oisterwijk en heeft een grote invloed gehad op de Oisterwijkse samenleving. De stoommachine was het pompend hart hiervan. Het is van maatschappelijk belang dit industriële erfgoed te bewaren en aandacht hieraan te geven. Een belangrijk doel is de jeugd kennis te laten maken met de historie van de stoommachine en de techniek hierachter. De jeugd heeft de toekomst.

Het team van vrijwilligers heeft jarenlang onbaatzuchtig aan het omvangrijke herstel van de machine gewerkt. En ondanks dat er tegenslagen waren hebben ze toch doorgezet. Deze prijs is ook een aanmoediging om de volgende stap te realiseren; de machine weer volledig op stoom te laten draaien.


De Peer Paorel Prijs 2016
Mieke Verhoeven

Er zijn maar weinig mensen die zo’n lange staat van dienst hebben in het vrijwilligerswerk dan Mieke Verhoeven. Mieke is ruim 30 jaar actief voor het jeugdensemble Con Amore. Ze is 23 jaar actief voor het Steunfonds Stichting Najjar als penningmeester en contactpersoon met sponsoren. Verder heeft ze ruim 18 jaar werkzaamheden verricht voor de oudercommissie van de Agnes school. Zij was bestuurslid bij ontmoetingscentrum De Coppele, deed zij de administratieve ondersteuning bij basisschool De Bunders, was ze lid van het comité ‘Blijf Roemenië helpen’, vrijwilliger van de Stichting ‘Oisterwijk Helpt’ en vrijwilliger van de stichting ‘Onderwijs Oisterwijk West’. Ze was lid van de missieactie Oisterwijk-Moergestel tussen 2008 en 2010. Ze heeft het secretariaat gedaan van Stichting Inlooppunt van 2004 tot 2007. Ze heeft in de periode van 1974 tot 1984 het sinterklaasfeest verzorgd voor allochtone leerlingen binnen Oisterwijk. Tenslotte zet Mieke zich sinds 2006 in als mantelzorger en bewindvoerder.

Mieke staat altijd paraat, is accuraat en puntje precies in haar werk, recht door zee en vastberaden van karakter. Mieke is ook een gezellig persoon en draagt iedereen een warm hart toe.  Mieke heeft in al die jaren een geweldige bijdrage geleverd aan de Oisterwijkse samenleving en  verdient daarom als geen ander de Peer Paorel Prijs 2016.


De Peer Paorel Prijs 2017
Annelies Greunsven

Annelies verdient deze prijs door haar jarenlange inzet in meerdere organisaties.
Bij Het Oisterwijks Orkest (HOO) is zij als bestuurder en muzikant jarenlang actief betrokken bij de ontwikkeling van het orkest en heeft zij HOO mee opgebouwd tot wat het nu is.

De jury prees haar voor haar inzet en kennis die zij al 20 jaar lang weer ter beschikking stelt om, met name, zieken en gehandicapten te begeleiden bij de Lourdes reizen. Zij neemt elk jaar weer haar eigen verlofdagen op om met deze reizen mee te gaan. Dat zij haar kennis vanuit haar beroep, hoofdverpleegkundige in het St. Elisabeth ziekenhuis, gebruikt bij haar vrijwilligerstaken blijkt ook uit haar inzet bij Goed Wonen en de Mozaik. Hier begeleidt zij ouders, patiënten en onderwijsteams in het leren omgaan met de beperkingen van hun kind en leerling.

Daarnaast is Annelies lange tijd actief betrokken geweest bij kindervakantieweek Wonderland. Annelies verdient deze prijs dan ook voor haar jarenlange, enthousiaste inzet voor de Oisterwijkse gemeenschap.


De Peer Paorel Prijs 2018
Frans de Laat

Frans is sinds jaar en dag een bekent vrijwilliger in Oisterwijk. Vanaf jongs af aan was hij al materiaalman bij kindervakantieweek Wonderland en heeft daar inmiddels al 20 jaar deze functie vervuld.  Daarnaast heeft zowat elke vereniging of stichting Frans zijn nummer om hem om hulp of om spullen te vragen, die hij dan ook graag verleend. 

Frans speelt ook muziek. Hij bespeelt de trompet o.a. bijdweilorkest ‘Sorry’,Taxandria en bijRhithmic. En ook bij deze orkesten kunnen ze altijd een beroep doen op Frans. Frans is een verenigingsman in hart en nieren en steekt graag zijn handen uit de mouwen bij iedereen die zijn hulp kan gebruiken. 

Ondanks zijn drukke baan met wisselende diensten kunnen we met recht zeggen dat Frans zowel een familiemanalsverenigingsmanis. Een vrijwilligerdie nooit nee zegt! De jury is daarom van mening dat Frans de Laat dit jaar de PeerPaorel prijsin ontvangst mag nemen. 


De Peer Paorel Prijs 2019
Tonny Ijpelaar & Gerard vd Wouw

Het afgelopen jaar is de prijs toegekend aan Tonny Ijpelaar & Gerard vd Wouw. Tonny en Gerard zijn al ruim 30 jaar betrokken bij het rode kruis waar zij zorgen voor kennisoverdracht in verschillende cursussen. Daarnaast gaan ze 1 keer per jaar op vakantie met personen die hier zelf weinig mogelijkheden toe hebben. Zij proberen hen dan een onvergetelijke ervaring te geven.
Organiseren ze een leuke knutselmiddag of verzorgen ze een “eet met je hart” middag, ondanks hun eigen beperkingen staan ze voor veel evenementen paraat en zijn ze echte mensen, mensen die klaar staan voor ieder die dat nodig heeft.


De Peer Paorel Prijs 2021
Marianne van den Oetelaar

In 2021 is na een jaar van afwezigheid en prijs toegekend aan Marianne van den Oetelaar. Marianne heeft zich sinds dat ze gestopt is met werken aangemeld als vrijwilliger bij de zonnebloem Daar bekleed ze onder andere inmiddels een bestuursfunctie als coördinatrice  activiteiten. Ook bij het stichting sociaalhuis zet Marianne zich in waar ze kan. Marianne zet zich op nog veel meer plekken in als vrijwilliger maar die bij de VOS mag zeker niet onvermeld blijven. Na actrice, regieassistent en bestuurslid draagt ze nu mede zorg voor de kleding van de spelers een speelt ze zelf vaak de caissière.