Contact

Wordt vriend!

Inwoners van onze drie kernen, attenderen op de doelstellingen van S.R.G. en hen verleiden tot een bijdrage van € 3,00 per maand voor de Stichting Reuze(n) Vrienden.

Welke tegenprestatie mogen Reuze(n) Vrienden o.a. verwachten?

 • Naamsvermelding op de Website,
 • Door nieuwsbrieven worden zij periodiek geïnformeerd over optredens en andere activiteiten van de Reuzen, en de ontwikkelingen van “Stichting Reuze(n) Vrienden”.
 • Gelegenheid optredens te bezoeken in binnen- en buitenland.
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse verjaardagsfeest van de reuzen.
 • V.I.P. behandeling gedurende het 3e Internationale Reuzen Festival in het 3e weekend van september 2015

Wat willen wij bereiken?

 • Wij willen voorkomen dat S.R.G. haar 3e Internationale Reuzen Festival, moet annuleren door het ontbreken van financiële middelen.
 • Interesseren van jong en oud voor deze volkscultuur maar vooral de jeugd, waardoor verjonging ontstaat.

Wat hebben we gedaan?

Woensdag 23 februari 2011 is bij Joep Vrijdag van Notariskantoor De Hair, Vrijdag en Maris te Oisterwijk, de oprichtingsakte ondertekend van “Stichting Reuze(n) Vrienden”.

Het huidig Bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Stephan de Bonth,
Secretaris: Martin Hendriks,
Penningmeester: Martin Hendriks,
Lid: John van Hulst
Lid: Annie van Roessel
Lid: Ilse van Erp

Contact informatie

Stichting Reuzengilde Oisterwijk, Moergestel, Heukelom
KVK-nummer: 18060878
info@reuzengilde.nl

Voor vragen contact op met de secretaris:
Martin Hendriks
Tilburgseweg 48
5061CD Oisterwijk
tel: 013-5216965
mobiel: 06-53804956
e-mail: Martin_hendriks@planet.nl

  Ik wil*

  * is verplicht