Gèèselse Ermelindis

3 meter & 50 centimeter

Geboren: 1999

Belangrijkste kenmerken: Gebedenboek en boeket lelies

 


Om Moergestel een gedaante te geven in de vorm van een reus, is gekeken wat de bekendste plek was van het dorp. Dit is de parochiekerk van St. Jan onthoofding omdat daar een beeltenis staat van de Heilige Ermelindis.

Ermelindis werd in de 6de eeuw nabij Leuven geboren. Zij heeft heel haar leven in dienst gesteld van god. Na haar dood op 29 oktober 600 deden er zich bij haar graf verschillende mirakelen voor. Sindsdien wordt Ermelindis aangeroepen bij oogziekten, koorts en verlamming. In de kerk in Moergestel staat rechts van de ingang een laat middeleeuws beeldje (1480-1490). Dit beeldje is waarschijnlijk het enige beeldje waarop de heilige staat afgebeeld. De beeltenis van Ermelindes heeft een gebedenboek in haar linkerhand en in het rechter een boeketje. Het beeldje en een verworven reliek in de kerk zorgde er voor dat veel bedevaartgangers langskwamen in de kerk om de heilige Ermelindes te aanbeden en te vragen om genezing. Tot ongeveer 1960 is er veel belangstelling geweest voor de heilig Ermelindes. Hierna is de belangstelling verminderd. Het beeld en de reliek zijn tot 1998 permanent in de kerk aanwezig gebleven. Op dit moment is alleen het beeldje nog te bezichtigen.

De reuzin van Moergestel heeft de beeltenis van Ermelindes gekregen omdat zij, in de geschiedenis van Moergestel, belangrijk is geweest voor het dorp.